Om Imagenes

Organisationsform

Imagenes del Sur/Bilder från Söder är en ideell organisation i Malmö. Föreningen har 400 medlemmar (2016).

Verksamhet

Föreningen Imagenes del Sur/Bilder från Söder har från starten 2002 arbetat med filmfestivaler , Latinamerika i Fokus (www.latinamerikaifokus.se) och IFEMA – International Female Film Festival Malmö (www.femalefilmfestival.se) samt mindre arrangemang som enskilda seminarier och filmvisningar. Informationsverksamhet om socioekonomiska frågor i ett globalt perspektiv och att lyfta kvinnliga filmskapares arbeten och de frågor som rör filmskapande i ett genusperspektiv har varit föreningens primära mål och verksamhet. 2010 startade vi med stöd av Allmänna Arvsfonden ett treårigt demokratiprojekt, FRISKUS, för unga tjejer i Malmö. Projektet resulterade bland annat i en metodbok Hur förändra med film – att arbeta med film, genus & mänskliga rättigheter, filmer skapade av deltagarna och en kort dokumentär om projektet. 2014 startade vi upp skolprojektet Ett Helare Malmö – Var finns kvinnorna i historieundervisningen? med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet resulterade i tre dokumentärfilmer om kvinnors aktiva del i olika historiska skeenden.

Värdegrund

Vi vill verka för ett multikulturellt samhälle, främja sociala och kulturella möten mellan världens kulturer och främja utbyten mellan utomeuropeiska kulturer och Sverige.